สาขาข้างเซ้นทรัลพิษณุโลก

2.สาขาข้างเซ้นทรัลพิษณุโลก

 33606 33610 33617 34539

81794 81791 81793