สาขาของเรา

ท่านสามารถเลือกชื้อตุ๊กไก่อบโอ่งได้ที่ตามสาขาใกล้บ้านท่านดังนี้

1 มะขามสูง (ข้างวัดตะโก)

11288  1127311268112721126611281